WAT WIJ BIEDEN

 

VANUIT DE INTERCULTURELE BENADERING


Over Care Forward

Care Forward is een interculturele zorgaanbieder. Wij bieden begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme, psychische- of een psychosociale problematiek. Er kan sprake zijn van meerdere hulpvragen op verschillende leefgebieden, Care Forward levert zorg op maat. 

 

Care Forward hanteert een integrale aanpak, waardoor er op meerdere levensgebieden stappen kunnen worden gezet. Deze voorwaartse stappen dragen bij aan een goede integratie en een versterking van de zelfredzaamheid.

 

Het intercultureel team van Care Forward biedt hulpverlening aan in het Nederlands, Engels, Spaans, Pools, Turks, Papiaments, Marokkaans-Arabisch, Arabisch, Koerdisch, Somalisch, Darisch, Farsi, Tigrinya, Amhaars en Swahili. Het spreken van de eigen taal zetten wij in als hulpmiddel in de begeleiding. Wij bieden ondersteuning aan mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden.

 

Wij bieden ook ondersteuning aan statushouders bij hun integratie in de lokale samenleving. Vanuit de kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties investeren we in het voorkomen en tijdig signaleren van problemen en risico's. Bij Care Forward kunt u ook terecht voor sociale activerings-trajecten en daarmee verband houdende trainingen.