Wij zetten ons in voor een
multiculturele
samenleving.

Care Forward is een
interculturele
zorgaanbieder.

Wij bieden ambulante ondersteuning aan volwassenen en jeugdigen met een migratieachtergrond. Ons team bestaat uit zorgprofessionals die naast de Nederlandse taal nog een andere taal of talen beheersen.

“Wij zetten ons met ziel en zaligheid in” – Ozkan

Waarom Care Forward.

Care Forward biedt ambulante begeleiding vanuit de WMO en Jeugdwet in Noord- en Zuid Nederland

  • Zorgprofessionals met culturele ervaring
  • Bekend met de WIJ-cultuur
  • Respectvol in de omgang

Care Forward
kent de WIJ-cultuur.

Wij reiken mensen met een migratie achtergrond – die veelal waarde hechten aan de WIJ-cultuur – handvatten aan om een eigen weg te banen binnen de Nederlandse maatschappij.

Aangesloten bij