Werkwijze 

Werkwijze

Care Forward hanteert een cultuursensitieve werkwijze. De professionals houden rekening met de culturele factoren binnen een gezin en zetten zich in om aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Care Forward heeft een cultuurdivers team met professionals die verschillende talen spreken en culturele achtergronden hebben. De professionals van Care Forward zetten hun eigen kennis over de cultuur en taal in om aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënten. Daarnaast hebben de professionals een open houding en nieuwsgierige houding. 

 

Wij werken met SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals, behandelaren, gedragsdeskundigen en cultuursensitieve medewerkers/ervaringsdeskundigen. De combinatie tussen de zorginhoudelijke kennis in combinatie met de kennis over de cultuur en taal maakt dat we aansluiting vinden bij onze doelgroep en aan de hulpvragen kunnen werken.

 

Wij hebben diverse talen en culturele achtergronden in ons team, waaronder Syrisch, Afghaans, Eritrees, Somalisch, Oekraïens, Pools, Turks, Marokkaans, Koerdisch en Bosnisch.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124