Nazorg 

Nazorg

Onderwijs en arbeidsmarkt

Nazorg na een hulpverleningstraject is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat cliënten duurzame resultaten behalen. Wij vinden dat passende nazorg de kans op een succesvol herstel en maatschappelijke participatie vergroot, vooral voor mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond zoals statushouders.

 

Care Forward werkt samen met samenwerkingspartners in de stap naar een passende (vervolg)opleiding of betaald werk. Het doel van nazorg is om de overgang van een (intensief) hulpverleningstraject naar het dagelijks leven te vergemakkelijken, ondersteuning te bieden bij het behoud van de behaalde vooruitgang en het voorkomen van terugval of herhaling van problemen. Wij vinden dat de stap naar onderwijs of betaald werk kan helpen in het voorkomen van terugval en ervoor kan zorgen dat er een volwaardige stap wordt gezet naar participatie. Indien de zorgvrager een goede ontwikkeling doormaakt in het hulpverleningstraject, kunnen de begeleider en cliënt kiezen om eerder nazorg in te zetten. Onze belangrijke werkzaamheden op het gebied van nazorg zijn ondersteuning in het onderwijs, trainingen, arbeidsbemiddeling en jobcoaching.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124