Visie &Missie 

Visie en Missie

Onze missie is om zorg toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond. Wij streven ernaar om mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond de mogelijkheid te bieden hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en hun welzijn te verbeteren door ze in hun kracht te zetten. Wij begeleiden onze cliënten middels een cultuursensitieve en holistische benaderingswijze waarbij zorgvragers de passende ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

 

Nederland kent een rijke en diverse verzameling van verschillende culturen. De cultuurverschillen tussen de culturen kunnen groot zijn. Care Forward wil de brug tussen de verschillende culturen zijn en wil bewustwording, inzicht en verbinding creëren. Dit doen wij door aan te sluiten bij de belevingswereld van zowel onze cliënten (mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond) als de denkkaders van onze samenwerkingspartners. Vanuit deze basis wordt passende ondersteuning ingezet waarbij Care Forward rekening houdt met de culturele factoren van de zorgvragers en de vertaalslag maakt in taal en cultuur. 

 

Binnen Care Forward staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Wij staan voor verbinding; de brug tussen verschillende culturen 
  • Culturele diversiteit is een kracht 
  • Kwaliteit staat voorop 
  • Het aangaan van samenwerkingen en partnerschappen is essentieel

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124