Klachtenregeling 

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?
Bespreek dit dan met de betrokken hulpverlener(s) of de leidinggevende van de betrokken hulpverlener(s). Op deze wijze kunnen wij samen met u kijken of wij in gezamenlijkheid tot een passende oplossing kunnen komen. 

 

Klacht indienen over geleverde zorg
Care Forward heeft haar klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg. Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan uw verwachting. Lukt het niet de klacht samen met Care Forward naar tevredenheid op te lossen, dan kan Klachtenportaalzorg u bijstaan. U kunt dan uw klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg over de geleverde zorg. 

 

Klacht indienen
U kunt uw klacht op vele manieren bij Klachtenportaal Zorg indienen. U kunt op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen. U kunt met Klachtenportaal Zorg ook contact opnemen via info@klachtenportaalzorg.nl. Per post kunt u uw klacht kenbaar maken door uw klacht te sturen naar:

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Telefonisch is Klachtenportaal Zorg bereikbaar op werkdagen van 9:00-12:00 uur via 0228-322205.

 

Wat gebeurt er nadat uw klacht is ontvangen door Klachtenportaal Zorg?
Zodra uw klacht is ontvangen, neemt een onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionaris contact met u op. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en de gewenste oplossing.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124