Psychologische behandeling

Wat is het?

Als ouder merkt u misschien dat uw kind zich niet goed voelt. Uw kind slaapt misschien slecht, kan zich niet goed concentreren of heeft moeite om sociale contacten te leggen. U weet niet precies waarom uw kind zich zo voelt omdat er nog geen duidelijkheid is. Psychologische behandeling kan u en uw kind hierbij helpen. Behandeling is gericht op het verminderen van de klachten en een manier te vinden hoe ermee om te gaan of de klachten weg te nemen. 

 

Vooraf aan het traject

Nadat uw kind verwezen is voor behandeling zal de psycholoog een intakegesprek met u inplannen. Tijdens dit gesprek kijkt de psycholoog samen met u naar wat er aan de hand is, wat de hulpvraag is en wat het gewenste resultaat zou zijn. Tijdens dit gesprek is het belangrijk dat u eerlijk en open bent zodat de psycholoog een goed beeld heeft van de problematiek. Wanneer na het intakegesprek niet duidelijk is wat er aan de hand is, kan de psycholoog psychodiagnostisch onderzoek inzetten om helderheid te bieden. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld een IQ test wordt afgenomen of een persoonlijkheidstest. Het kan voorkomen dat na intake en/of onderzoek een diagnose gesteld wordt. 

 

Soorten behandelingen 

Nadat er duidelijkheid is over de aard en de ernst van de klachten kan de psycholoog een vorm van behandeling adviseren voor uw kind. De psycholoog biedt de volgende soorten behandeling aan;

 

Oplossingsgerichte Therapie (OGT): Deze therapievorm richt zich voornamelijk op het gewenste doel en gaat minder in op de klachten van het kind. Er wordt gezocht naar de krachten van het kind en hoe deze ingezet kunnen worden om het einddoel te bereiken. Deze vorm van therapie kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld gedragstherapie.   

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT): Hierbij leert een kind via opdrachten en oefeningen anders te denken en doen. Hierdoor verminderen de klachten. Het kind leert bijvoorbeeld hoe je negatieve gedachten kan omzetten naar positieve gedachten. Daardoor voel het kind zich beter en is er meer ruimte voor gedragsverandering.  Ook leer een kind hoe je problemen in de toekomst beter aankan. 

 

Mindfulness: Mindfulness helpt een kind beter om te gaan met stress. Het kind leert zijn aandacht te richten op het hier en nu. Dit vermindert piekgedrag en zorgt ervoor dat het kind zich minder zorgen maakt. 

 

Acceptance en Commitment therapie (ACT): Dit is een vorm van therapie waarbij een kind leert moeilijke gevoelens te accepteren. Het kind leert als het ware om niet tegen gevoelens te vechten of weg te stoppen, maar ze met zich mee te dragen als onderdeel van wie hij is. 

 

Verloop traject

Een behandelingstraject kan 3, 6, of 12 maanden duren. Iedere behandelsessie duurt ongeveer 45 minuten. De behandeling vindt wekelijks of om de week plaats. De ouder hoeft hierbij niet aanwezig te zijn tenzij de psycholoog daar om vraagt. Na een behandelsessie kan het voorkomen dat een kind moe is, minder geconcentreerd of pieker gedrag vertoont. Dit zijn normale reacties, omdat een behandelsessie intensief kan zijn. Als u merkt dat uw kind andere gedragingen vertoont dat zorgen opwekt, kunt u contact opnemen met de begeleider vanuit Care Forward of met de psycholoog.

 

Rol ouders

Tijdens het traject wordt tussentijds met u als ouder geëvalueerd over het verloop van de behandeling. De evaluatiegesprekken zijn momenten om samen met de psycholoog te bespreken hoe het met uw kind gaat en hoe het traject verloopt. Het is van belang dat u als ouder betrokken bent bij de behandeling van uw kind. Samenwerking tussen u en de psycholoog is van groot belang om de behandeling te laten slagen. Het kan voorkomen dat u een aantal opdrachten van de psycholoog krijgt om thuis te doen. Bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek over hoe het gaat met uw kind. Hierin benoemt u bijvoorbeeld veranderingen in gedrag dat u ziet bij uw kind. 

 

Einde traject

Na de laatste behandelsessie kijkt de psycholoog met u hoe het gaat met de klachten van uw kind. Er wordt gekeken of de behandeling misschien verlengd moet worden of beëindigd kan worden.