Opvoedondersteuning

Bij gezinnen met een andere culturele achtergrond kunnen de normen en waarden van de eigen cultuur en die van de Nederlandse cultuur soms botsen. De opvoeding en communicatie tussen ouders en de kinderen kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Tijdens de opvoedondersteuning bieden wij uitleg en ondersteuning hoe de verschillende culturen met elkaar herenigt kunnen worden. Wij leggen ook aan ouders uit hoe zij de kinderen het best kunnen bijsturen en adviseren zonder contact te verliezen. 

 

Opvoedondersteuning voor gezinnen met een multiculturele achtergrond kan alleen effectief zijn als deze rekening houdt met specifieke kenmerken. Dat heeft te maken met het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het omgaan met taalproblemen, het overbruggen van cultuurverschillen en het voorlichten over de verwachtingen van de Nederlandse samenleving.

 

De opvoedondersteuning is gericht op ouders die vragen en/of zorgen hebben over de opvoeding van hun kind. Enkele voorbeelden van vragen van ouders:

  • Er is veel strijd tussen broertjes en zusjes, hoe los ik dit op?
  • Hoe kan ik mijn kind stimuleren om naar school te gaan?
  • Hoe maak ik mijn kind zelfstandiger?
  • Hoe blijf ik duidelijk en consequent, terwijl mijn partner een andere opvoedingsstijl hanteert?

Wij kijken samen met ouders en kinderen naar de gezinssituatie en komen samen met het gezin tot een oplossing. Ook zullen wij met toestemming van de ouders contact leggen met school en eventueel andere professionele betrokkenen om de ontwikkeling van het kind en de gezinssituatie te monitoren.