Ambulante gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding is er sprake van een gezinsgerichte benadering. Het opgroeien van een kind in een veilige omgeving staat hierin centraal. We richten ons op het opbouwen van een vertrouwensband met ouder en kind, het hervinden van de kracht van de ouder, begrip voor de culturele achtergrond van het gezin en het vinden van een balans tussen de culturele achtergrond van het gezin en de Nederlandse cultuur.

 

Wat biedt gezinsbegeleiding nog meer:

  • Het aanleren van de basis opvoedvaardigheden;
  • Het signaleren van de sterke- en zorgpunten in het gezin;
  • Het scheppen van een veilige en vertrouwde omgeving.

Begeleiding van migrantengezinnen

Care Forward heeft door ervaring in de begeleiding van mensen met een migratieachtergrond een eigen methode ontwikkelt. De kern van onze methode is dat wij gedurende een zorgtraject in eerste instantie naast de ouders gaan staan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het opbouwen van een vertrouwensband met ouders essentieel is voor het welslagen van de geboden zorg. 

 

Migratie staat voor een proces van ontworteling, vervreemding en langzame gewenning aan de nieuwe cultuur. Care Forward biedt met de eigen methode een werkwijze aan, waarin er rekening wordt gehouden met het proces dat migrantengezinnen ervaren. Bij migrantengezinnen is het niet alleen belangrijk dat zorgverleners over interculturele competenties beschikken, maar ook dat zij authentieke belangstelling tonen in de achtergrond van ouders. Ouders waarderen het als zorgverleners oprecht geïnteresseerd zijn in hun culturele gewoonten. Hierbij speelt gelijkwaardigheid een sleutelbegrip. De methode doet recht aan de diversiteit binnen de Nederlandse samenleving.