Ambulante gezinsbegeleiding

Doelgroep

 

Ambulante gezinsbegeleiding is bedoeld voor ouders of verzorgers. Ouders maken zich zorgen om de ontwikkeling van hun kind(eren) of de opvoedsituatie. Ouders hebben vragen over bijvoorbeeld de aanpak van een kind met een beperking of stoornis, of zoeken naar een gezamenlijke opvoedstijl. 

 

Begeleiding

 

Een begeleider van Care Forward gaat u ondersteuning bieden, zodat er een passende aanpak tot stand komt. Er zullen wekelijkse gesprekken plaatsvinden, waarin het ondersteuningsplan in de beginfase centraal zal staan. In dit ondersteuningsplan staat beschreven aan welke hulpvragen er gewerkt zal gaan worden en wat daarbij nodig is. Tijdens het traject zal er regelmatig een evaluatie worden ingebouwd, waardoor er kan worden bepaald of alles volgens de afspraken verloopt.

 

Begeleiding van migrantengezinnen

Care Forward heeft door ervaring in de begeleiding van mensen met een migratie achtergrond een eigen methode ontwikkelt die de naam 'Hiilo' draagt. 'Hiilo' is een term afkomstig uit het Arabisch en betekent 'opkomen voor' of 'naast mensen staan'. 

 

De kern van onze methode is dat wij gedurende een zorgtraject in eerste instantie naast de ouders gaan staan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het opbouwen van een vertrouwensband met ouders essentieel is voor het welslagen van de geboden zorg. 

 

Migratie staat voor een proces van ontworteling, vervreemding en langzame gewenning aan de nieuwe cultuur. Care Forward biedt met de 'Hiilo' methode een werkwijze aan, waarin er rekening wordt gehouden met het proces dat migrantengezinnen ervaren. Bij migrantengezinnen is het niet alleen belangrijk dat zorgverleners over interculturele competenties beschikken, maar ook dat zij authentieke belangstelling tonen in de achtergrond van ouders. Ouders waarderen het als zorgverleners oprecht geinteresseerd zijn in hun culturele gewoonten. Hierbij speelt gelijkwaardigheid een sleutelbegrip. De 'Hiilo' methode doet recht aan de diversiteit binnen de Nederlandse samenleving.